چارت

چارت سازمان

انسان بودن ماندن در این دنیا چه سخت است

                     چه رنجی می کشد آن کس که انسان است واز احساس سرشار است

برگشت از مشهد

تجلیل

 

اردوگاه

/ 0 نظر / 3 بازدید